PRZED MONTAŻEM

Przed dostarczeniem desek na miejsce montażu, wszystkie mokre prace, takie jak: betonowanie, tynkowanie czy dekorowanie, powinny być skończone, a budynek powinien zostać starannie osuszony.

Składowanie, instalacja podłogi i dalsza jej eksploatacja powinna odbywać się w optymalnych warunkach otoczenia: 45-60% wilgotności powietrza i temperaturze +18 ÷ 24°С. Poniżej 45 ÷ 50% wilgotności powietrza nastąpi kurczenie się deszczułek i powstawać będą szczeliny między nimi. Przy wilgotności powyżej 55 ÷ 60% może nastąpić wyłódkowanie, wykrawędziowanie lub wybrzuszenie podłogi. Produkt jest zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem otoczenia, jednakże należy go chronić przed wpływem wilgoci, ekstremalnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia, w celu eliminacji odkształceń składować w pozycji poziomej.

Deski podłogowe należy aklimatyzować – w tym celu należy paczki zeskładować w miejscu montażu podłogi na 7–14 dni przed rozpoczęciem instalacji.

Wilgotność podłoża do montażu powinna wynosić dla: drewnianego 8%, betonowego 2%, anhydrytowego 0,5 %. Podłoże powinno być zabezpieczone izolacją anty-wilgotnościową chroniąca przed wilgocią kapilarną. W przypadku podłoża słabego, nie spełniającego odpowiednich parametrów na ścinanie (min. wytrzymałość to 1,5 N/mm2) i zrywanie, należy wzmocnić posadzkę odpowiednimi preparatami dobranymi przez montażystę adekwatnie do jej jakości.

Przed rozpoczęciem montażu należy obejrzeć deski i rozplanować wzór, ułożyć „na sucho”.

Deski przeznaczone są do montażu podłóg wewnątrz pomieszczeń. Nie wolno układać podłogi w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wilgotnych (łazienki, sauny, pralnie, itp.) Wyjątkiem są tu egzotyczne gatunki drewna dopuszczone do montażu w warunkach podwyższonej wilgotności.

Należy sprawdzić czy poziom posadzki mierzony przy użyciu łaty dwumetrowej nie przekracza prześwitów o wysokości dwóch milimetrów, czy posadzka jest zwarta, gładka, wolna od spękań i rys, niepyląca.

Należy sprawdzić wilgotności drewna (9% +- 2%) i jego wymiary.

Desek z widocznymi wadami nie należy montować.

Firma układająca parkiet powinna sporządzić protokół z przeprowadzonych, przed rozpoczęciem montażu pomiarów, poświadczony przez nabywcę i przedstawiciela firmy montującej.

Dokumenty do pobrania:

MONTAŻ

W celu zapewnienia zgodności gruntu i kleju do układania podłogi należy użyć odpowiedniej chemii podłogowej, najlepiej sprawdzonego systemu od jednego sprzedawcy obejmujący preparat gruntujący, służący do przygotowania podłoża, kleju dobranego do rodzaju drewna i wielkości materiału. Trzeba pamiętać, ze dobór kleju jest o tyle ważny, iż musi on wystarczyć na cały okres użytkowania podłogi, podczas którego będą zmieniać się warunki, a drewno będzie miało tendencję do pracy ze względu na wilgotność. Przy zastosowaniu zbyt słabego kleju, powstałe wtedy naprężenia mogą powodować odrywanie się parkietu. Zaleca się uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podłogowej czy nie istnieją przeciwwskazania do zastosowania tych produktów z wybranym przez nas gatunkiem drewna, co jest szczególnie ważne przy drewnie egzotycznym. Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach oraz przy łączeniu z innym materiałem np. terakota, kamień. Przygotowujemy grunt zgodnie z zaleceniem producenta, 12-24 godzin po zakończeniu gruntowania można rozpocząć klejenie desek. Klej musi pokrywać co najmniej 60% powierzchni deski. Należy nakładać go szpachlą zębatą o wysokości 0,4-0,5 cm. Podłoże betonowe powinno być suche i spełniać następujące warunki wytrzymałościowe: wytrzymałość na odrywanie minimum 1 Mpa; na ściskanie minimum 25 Mpa. O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeśli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku. Wykończenie: zaraz po ułożeniu dekorujemy podłogę szczelinę dylatacyjną maskujemy listwami przypodłogowymi, które mocujemy do ściany. Desek z widocznymi wadami nie należy montować.

Firma układająca parkiet powinna sporządzić protokół z przeprowadzonych, przed rozpoczęciem montażu pomiarów, poświadczony przez nabywcę i przedstawiciela firmy montującej.

Dokumenty do pobrania:

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Podłogi drewniane są produktem i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki dla podłóg drewnianych panują przy temperaturze pomieszczenia 18-240C oraz wilgotności 45-60%. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zsychaniem i powstawaniem szczelin. Prace drewna można ograniczyć przez utrzymanie zalecanych warunków np. stosując nawilżacze zimą lecz nie ma możliwości, aby ją zupełnie wykluczyć. Przed rozpoczęciem użytkowania powinniśmy pamiętać o wykonaniu pierwszej pielęgnacji podłogi. Przed wejściem do pomieszczeń, gdzie położony jest parkiet, powinny być ułożone duże wycieraczki, pozwalające na oczyszczenie butów z piasku i innych zabrudzeń twardych. Bardzo istotną rzeczą podczas wprowadzania się jest zastosowanie filcu pod wszystkimi meblami. Filce te powinny mieć przynajmniej 2mm grubości i być przyklejane, a nie przybijane, do foteli na kółkach należy stosować kółka miękkie. Dobór środka pielęgnującego jest ważny ze względu na skład chemiczny, ponieważ niektóre lakiery przy użyciu zbyt agresywnego środka czyszcząco-pielęgnującego mogą ulec uszkodzeniu. Podłogę należy czyścić przy pomocy odkurzacza z nasadką do podłóg drewnianych lub szczotki. W razie potrzeby podłogę można ścierać wilgotną, ale nie mokrą szmatką ze środkiem przeznaczonym do pielęgnacji podłóg drewnianych. Do codziennej pielęgnacji podłogi olejowanej wystarczy przetarcie lekko nawilżoną ściereczką środkiem przeznaczonym do podłóg olejowanych. Zmywanie na mokro prowadzi do uszkodzenia drewna. Nie wolno używać alkalicznych środków czyszczących lub mydeł. Szkodliwe są również szorujące środki czyszczące, środki zawierające amoniak, bądź rozpuszczalniki organiczne czy inne środki czyszczące na bazie silikonu. Nie należy stosować do czyszczenia ręczników papierowych, ponieważ działają one jak delikatny papier ścierny i niszczą powierzchnię. Należy natychmiast usuwać z podłogi rozlaną wodę lub inne zanieczyszczenia. Renowacja Renowację i regenerację deski lakierowanej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją producenta lakieru, po uprzednim zmatowieniu, odtłuszczeniu podłoża i dokonaniu próby lakierowania w mało widocznym miejscu. Do renowacji oraz konserwacji podłóg olejowych zaleca się stosowanie oleju do drewna – konserwację należy przeprowadzić zaraz po montażu podłogi, a kolejne minimum raz na pół roku. Prace renowacji należy powierzyć profesjonalistom. Intensywna eksploatacja powłoki lakierowanej powinna nastąpić po około 7 dniach od zakończenia prac.
Porównanie podłóg lakierowanych i olejowanych
PODŁOGA LAKIEROWANA PODŁOGA OLEJOWANA
zalety
 • nieznaczne zabrudzenie,
 • łatwa konserwacja,
 • posadzka może być matowa, półmatowa, w połysku,
 • generalne remonty wykonywane stosunkowo rzadko,
 • głęboka impregnacja,
 • bez sklejania brzegów,
 • zdolność do remontów cząstkowych,
 • szybkie i tanie remonty,
wady
 • dłuższy czas utwardzania,
 • sklejanie brzegów klepek,
 • nie można wykonać remontu cząstkowego,
 • wysoki koszt remontu generalnego.
 • większe zabrudzenia,
 • wyższe koszty konserwacji,

 • Euro Parkett Sp. z o.o.
 • ul. Rolna 42D, 05-200 Nowe Lipiny
 • Tel.: 22 760 01 87
 • Tel. kom. Piotr: 696 437 179
 • Tel. kom. Monika: 602 139 023
 • Email: biuro@europarkett.com.pl
 • Biuro czynne od poniedzialku do piatku
 • w godzinach: 7:00 - 16:00